Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 159, Caiet 946
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експредиция фолклорикэ дин 1965 райоанеле ын райоанеле Дондушень, Сорока, Флорешть
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică din 1965 în raioanele Donduşeni, Soroca, Floreşti (Folkloric expedition of 1965 in Donduşeni, Soroca, Floreşti districts)
Specii folclorice : customs (obiceiuri etnografice), tales (poveşti), lyric songs (cântece lirice)
Localitatea: Crişcăuţi (Donduşeni; R. Moldova), Vasilcău (Soroca; R. Moldova), Rădulenii Vechi (Floreşti; R. Moldova), Prajila (Floreşti; R. Moldova), Roşietici (Floreştii; R. Moldova)
Raionul: Dondușeni, Florești
Descrierea conținutului: Customs, tales, lyric songs. Gathered in Crișcăuți village, Dondușeni district, Vasilcău village, Soroca district, Rădulenii Vechi, Prajila, Roșietici villages, Florești district. Creations:Obiceiuri: 1-82, Poveste: 83-98, Cântece: 99-158.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1965 by N. Băieșu. I. Damaschin. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1965
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 272 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Informants from Donduşeni, Soroca, Floreşti districts
Cercetători culegători: N. Băieșu. I. Damaschin
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL159
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL159_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 29-Mar-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul