Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 163, Caiet 957
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а Институтулуй де Лимбэ ши Литературэ а АШ дин РССМ дин аугуст (1-31) 1966
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a Institutului de Limbă şi Literatură a AŞ din RSSM din august (1-31) 1966 (Folkloric expedition of the Institute of Language and Literature of A Sc of MSSR of 1-31 August 1966)
Specii folclorice : customs (obiceiuri etnografice)
Localitatea: Moleşti (Ialoveni; R. Moldova), Sărata-Galbenă (Hânceşti; R. Moldova), Obileni (Hânceşti; R. Moldova), Sărăteni (Leova; R. Moldova), Şişcani (Nisporeni; R. Moldova), Ruseştii Noi (Ialoveni; R. Moldova)
Raionul: Hânceşti
Descrierea conținutului: Customs. Gathered in Molești, Sărata-Galbenă, Obileni, Sărăteni, Șișcani, Ruseștii Noi villages, Hâncești district.Creations: Obiceiuri: 1-24
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1966 by E. Junghietu, M. Papuc, D. Boghean, S. Stratulat. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1966
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 54 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ecaterina Nicolae Sava, Profira Petru Cristea, Liuba Gheorghe Bragari,
Cercetători culegători: E. Junghietu, M. Papuc, D. Boghean, S. Stratulat
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL163
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL163_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 2-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul