Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 164, Caiet 965
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: [Експедиция фолклорикэ а Институтулуй де Лимбэ ши Литературэ дин аугуст 1966 ын районул Котовский]
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : [Expediţia folclorică a Institutului de Limbă şi Literatură din august 1966 în raionul Cotovschii] (Folkloric expedition of the Institute of Language and Literature of August 1966 in Cotovsc (Hânceşti) district)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), photos (fotografii)
Localitatea: Moleşti (Ialoveni; R. Moldova), Sărata-Galbenă (Hânceşti; R. Moldova), Obileni (Hânceşti; R. Moldova), Sărăteni (Leova; R. Moldova), Şişcani (Nisporeni; R. Moldova), Ruseştii Noi (Ialoveni; R. Moldova)
Raionul: Hânceşti
Descrierea conținutului: Lyric songs, photo. Gathered in Molești, Sărata-Galbenă, Obileni, Sărăteni, Șișcani, Ruseștii Noi villages, Hâncești district. Creations: Cântec: 1-28, Fotografie: 29-36.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1966 by E. Junghietu, M. Papuc, D. Boghean, S. Stratulat. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1966
Marimea și formatul materialului: 1 notebook o f11 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ecaterina Nicolae Sava, Profira Petru Cristea, Liuba Gheorghe Bragari,
Cercetători culegători: E. Junghietu, M. Papuc, D. Boghean, S. Stratulat
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL164
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL164_NBK007
Data de creare a copiilor principale: 3-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul