Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 165, Caiet 967
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а АШ дин РСС Молдовеняскэ пе анул 1966
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a AŞ din RSS Moldovenească pe anul 1966 (Folkloric expedition of A Sc of Moldovan SSR in the year 1966)
Specii folclorice : short stories (povestiri), lyric songs (cântece lirice)
Localitatea: Buţeni (Hânceşti; R. Moldova), Mereşeni (Hânceşti; R. Moldova), Tălăieştii-Vechi (Hânceşti; R. Moldova), Cioara (Hânceşti; R. Moldova), Stolniceni (Hânceşti; R. Moldova), Pojăreni (Ialoveni; R. Moldova)
Raionul: Hânceşti
Descrierea conținutului: Short stories, lyric songs. Gathered in Buțeni, Mereșeni, Tălăieștii-Vechi, Cioara, Stolniceni, Pojoreni villages, Hâncești district Creations: Cântec: 1-57, 59-98, Povestire: 58
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1966 by A. Hâncu, V. Țurcanu, L. Bujor, L. Belâi. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1966
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 85 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Maria Isidor Paraschiv, Maria Fiodor Ciobotăreanu, Natalia Ermolae Ungureanu, Ana Ion
Cercetători culegători: A. Hâncu, V. Țurcanu, L. Bujor, L. Belâi
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL165
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL165_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 5-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul