Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 166 A, Caiet 972
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклорул обичеюрилор
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclorul obiceiurilor (Folklore of customs)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), New Year wishes (urături şi hăituri), carols (colinde), customs (obiceiuri etnografice), dirges (bocete), folk theatre (teatru popular), disenchantments (descântece), short stories (povestiri)
Localitatea: Trebujeni (Orhei; R. Moldova), Jora de Sus (Orhei; R. Moldova), Pohrebeni (Orhei; R. Moldova), Izvoare (Floreşti; R. Moldova), Brăviceni (Orhei; R. Moldova), Step-Soci (Orhei; R. Moldova), Vâprova (Orhei; R. Moldova), Puţintei (Orhei; R. Moldova), Teleşeu (Orhei; R. Moldova)
Raionul: Orhei
Descrierea conținutului: Lyric songs, New Year wishes, carols, customs, dirges, popular dramatizations, disenchantments, short stories. Gathered in Trebujeni, Jora de Sus, Pogrebeni, Izvoare, Brăviceni, Step-Soci, Vâprova, Puțântei, Teleșeu villages, Orhei district Creations: Urătură: 1-3, 7-9, Colindă; 4-6, 10-11, Descântec: 12-15, Cântec: 16-33. 36-57, Povestire: 34-35, Obiceiuri: 36-42, Bocet: 43, Teatru poipular: 44
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1967 by E. Junghietu, N. Băieșu, G. Bobână, I. Melnic, E. Mărgineanu. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1967
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 92 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Informants from Orhei district
Cercetători culegători: E. Junghietu, N. Băieșu, G. Bobână, I. Melnic, E. Mărgineanu
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL166a
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL166a_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 18-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul