Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 168, Caiet 977
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материалеле сынт кулесе ын кадрул експедицией фолклориче, организате де секторул де фолклор ал ИЛЛ ал АШ дин РССМ, ынтре 1-31 аугуст 1967
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materialele sînt culese în cadrul expediției folclorice, organizate de sectorul de folclor ILL al AȘ al RSSM, între 1-31 august 1967 (The materials were collecte in the folkloric expedition organized by the Institute of Language and Literature of the Academy of Sciences of MSSR between 1-31 August 1967)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), lyric memories (amintiri; memorii lirice), children's folklore (folclorul copiilor), carols (colinde), rhythmic shouts (strigături)
Localitatea: Step-Soci (Orhei; R. Moldova), Puţintei (Orhei; R. Moldova), Teleşeu (Orhei; R. Moldova)
Raionul: Orhei
Descrierea conținutului: Lyric songs, lyric memories, children's folklore, carols, rhythmic shouts. Gathered in Step-Soci, Puțântei, Teleșeu villages, Orhei district Creations: Cântec: 1-5, 13--17. Amintiri: 21, Strigături: 6-12, Folcorul copiilor: 18-20,
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1967 by E. Junghietu, N. Băieșu, G. Bobână, I. Melnic, E. Mărgineanu. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1967
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 19 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Informants from Orhei district
Cercetători culegători: E. Junghietu, N. Băieșu, G. Bobână, I. Melnic, E. Mărgineanu
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL168
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL168_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 6-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul