Manuscrise | Materialele sînt culese în cadrul expediției folclorice, organizate de sectorul de folclor ILL al AȘ al RSSM, între 1-31 august 1967 (The materials were collecte in the folkloric expedition organized by the Institute of Language and Literature of the Academy of Sciences of MSSR between 1-31 August 1967)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 169, Caiet 978
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материалеле сынт кулесе ын кадрул експедицией фолклориче, организате де секторул де фолклор ал ИЛЛ ал АШ дин РССМ, ынтре 1-31 аугуст 1967
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materialele sînt culese în cadrul expediției folclorice, organizate de sectorul de folclor ILL al AȘ al RSSM, între 1-31 august 1967 (The materials were collecte in the folkloric expedition organized by the Institute of Language and Literature of the Academy of Sciences of MSSR between 1-31 August 1967)
Specii folclorice : tales (poveşti), short stories (povestiri), legends (legende), dirges (bocete), customs (obiceiuri etnografice)
Localitatea: Trebujeni (Orhei; R. Moldova), Jora de Sus (Orhei; R. Moldova), Jora de Mijloc (Orhei; R. Moldova), Pohrebeni (Orhei; R. Moldova), Izvoare (Floreşti; R. Moldova), Brăviceni (Orhei; R. Moldova), Step-Soci (Orhei; R. Moldova), Vâprova (Orhei; R. Moldova), Puţintei (Orhei; R. Moldova), Teleşeu (Orhei; R. Moldova)
Raionul: Orhei
Descrierea conținutului: Tales, short stories, legends, dirges, description of various customs. Gathered in Trebujeni, Jora-de-Sus, Jora-de-Mijloc, Pogrebeni, Izvoare, Brăviceni, Step-Soci, Vâprova, Puțintei, Teleșeu villages, Orhei district. Creations: Snoavă: 1-2, 19-20, 26, 30, 32-33, 49-53, 55, 58-59, 64-65, 67-69, 88-89, Bocet: 3-4, Povestire: 5-9, 17, 25, 34, 91, Poveste: 10-11, 13, 16, 18, 21-24, 27-29, 31, 37-38, Legendă: 12, 14-15, 35-36, 39, 41-44, 48, 56-57, 60, 62, 81-83, 85-87, Poveste: 45-47, 54, 61, 63, 66, 80, 92-93, Tradiție: 40, 84, 90.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1967 by Junghietu E., Băieșu N., Bobână Gh., Melnic I., Mărgineanu E. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1967
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 93 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Levițchi G., Guzun E., Moraru A., Puruta F., Sârbu M., Sudrea M., Buzilă A., Căprian V., Gudulean V.
Cercetători culegători: Junghietu E., Băieșu N., Bobână Gh., Melnic I., Mărgineanu E.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL169
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL169_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 21-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul