Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 174, Caiet 4
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ анул 1967
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică anul 1967 (Folkloric expedition year 1967)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), tales (poveşti), short stories (povestiri), countings (numărători), jokes (glume), sayings (zicători), riddles (ghicitori), rhythmic shouts (strigături), ballads (balade)
Localitatea: Cucuruzeni (Orhei; R. Moldova)
Raionul: Orhei
Descrierea conținutului: Lyric songs, wedding farewells, tales, short stories, counting for baby play, jokes, sayings, riddles, rhythmic shouts, ballads. Gathered in Cucuruzeni village, Orhei district. Creations: 1-4;6-7;21-26;30-31;40-41;46-47;64-66;68-70;72-73;76;78;86;94;99-102;104;109. Cântec, 16-19;87, Numărătoare, 15;27-29;32;34,45. Snoavă, 13-14;89, 106-107. Urătură, 5;8-12;88. Zicători, 20;42-44;48;50-59;61-63;67;71;74-75;79-82;97-98;110-136. Ghicitori, 33;35-36;60;90-91;93;105, Glumă, 37;92. Satiră, 38;39;103. Conocărie, 49;83-85;108. Strigături, 77. Baladă, 95-96. Poveste
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1967 by Hâncu A, Snighiri, Valeriu, Banaga Aurel, Patlog Zinaida, Hropotinschi Andrei. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1967
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 47 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ciobanu Ioana Perja Feodora Şevciuc Zamfira Apostol Ion Mătrăgună Pavel Adomniţa Maria Raţă Ilie Cebotarenco Ion Sinchevici Vasilie Culeac Vera; Butnaru Eudochia; Railean Tamara Popov Tamara Ţurcanu Feodora; Meleiga Parascovia; Mătrăgună Feodora; Mătrăgună Iulia; Brihuneu Eudochia; Porcescu Alexandra; Măgană Gheorghe; Popovca Vasilie; Mătrăgună Ion; Strelţov Ion; Bolşenco Mihail; Sânchevici Anastasia; Şevciuc Mihail; Saviţchi Valentina;
Cercetători culegători: Hâncu A, Snighiri Valeriu, Banaga Aurel, Patlog Zinaida, Hropotinschi Andrei
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL174
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL174_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 22-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul