Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 176 B, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а АШ дин РССМ 26 май - 3 юние 1967
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a AŞ din RSSM 26 mai - 3 iunie 1967 (The folkloric expedition of A Sc of MSSR 26 May - 3 June 1967)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), carols (colinde), New Year wishes (urături şi hăituri), dirges (bocete), short stories (povestiri), photos (fotografii)
Localitatea: Satu-Nou/Novoselscoe (Reni; r. Odesa; Ucraina), Borisăuca/Borisovca (Tatarbunar; r. Odesa; Ucraina), Cartal/Orlovca (Reni; r. Odesa; Ucraina), Babele/Ozernoe (Ismail; r. Odesa; Ucraina)
Raionul: Odesa
Descrierea conținutului: Lyric songs, carols, New Year wishes, dirges, short stories, photos. Gathered in Novoselscoe, Borisăuca, Orlovca, Ozernoe villages, Odesa region. Creations: Cântece: 1-5, 8-21, 23-25, 27,29-32,34-35,37-42,44-45,47-48, Colindă: 6,22,26,28, Urat: 7,33,36,43,49, Bocet: 46, Povestire: 49, Foto: 51-52
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1967 by Ciobanu I.. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1967
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 40 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Chironachi M., Ceavdar V., Damaschin E., Nedelcu M., Suruceanu A., Belous E., Neculcea E., Pelin I., Balâc A.
Cercetători culegători: Ciobanu I.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL176b
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL176b_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 23-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul