Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 177, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а секторулуй де фолклор де ла Институтул де Лимбэ ши Литературэ ал АШ дин РССМ 6-14 юние 1968.
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a sectorului de folclor al Institutului de Limbă şi Literatură al AŞ din RSSM 6-14 iunie 1968 (The folkloric expedition of the Folklore Division of the Institute of Language and Literature of A Sc of MSSR 6-14 June 1968)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), ballads (balade), rhythmic shouts (strigături), carols (colinde), New Year wishes (urături şi hăituri), riddles (ghicitori), children's folklore (folclorul copiilor), sayings (zicători), jokes (glume), short stories (povestiri), legends (legende), customs (obiceiuri etnografice)
Localitatea: Anadol/Dolinscoe (Reni; r. Odesa; Ucraina), Frecăţei/Limanscoe (Reni; r. Odesa; Ucraina)
Raionul: Odesa
Descrierea conținutului: Lyric songs, ballads, rhythmic shouts, carols, New Year wishes, riddles, Children's folklore, sayings,jokes, short stories,legends,description of various customs. Gathered in Dolinscoe; Limanscoe villages; Odesa region. Creations: Baladă: 1;55; Cântec: 2-4;24;44-51;61-64;78;80;83-88;139-144;159-168;Strigături: 5-11;27-29;52-54;66-76;81-82;137;147-151;155-158; Urat:58;65;79;126,Ghicitori: 12-16;20;30-38;89-90;111;117-124;129-131;152;Amintiri:169-170; Jocuri copilăreşti: 17-19;Proverbe: 21-22;42-43;112-116;135-136; Colinde: 23;25-26;39-41;77;99-107;125;132;Poveşti: 56-57;59-60;108-110;171, Tradiţii:91-98;138;153-154, Glumă:127-128, Legendă: 133-134, Snoavă: 145-146
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1967 by Junghietu E. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1967
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 94 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Dolanghi Feodor; Dolanghi Ana; Dolanghi Melania; Staneva Alexandra; Stroe Marin; Curtev Dumitru; Cerne Maria; Calincu Eudochia; Stroe Gheorghe; Staneva Sofia; Staneva Ecaterina; Stroe Olimpiada; Saitarlî Nina; Arabaji Ana; Curtev Ana; Comanici Feodor; Roşu Ivan; Topală Constantin; Caravasile Dumitru; Suceanu Cristofor; Arabaju Fedosii; Ciobanu Nadejda; Culea Ştefan; Blăţeanu Mihail; Delalî Ilie; Bunulu Parascovia;
Cercetători culegători: Junghietu E.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL177
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL177_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 23-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul