Manuscrise | Materialele sînt culese în cadrul expediției folclorice, organizate de sectorul de folclor ILL al AȘ al RSSM, între 1-31 august în raionul Nisporeni (The materials were collecte in the folkloric expedition organized by the Institute of Language and Literature of the Academy of Sciences of MSSR between 1-31 August in Nisporeni district)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 192, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материалеле сынт кулесе ын кадрул експедицией фолклориче, организате де секторул де фолклор ал ИЛЛ ал АШ дин РССМ, ынтре 1-31 аугуст ын районул Ниспорень
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materialele sînt culese în cadrul expediției folclorice, organizate de sectorul de folclor ILL al AȘ al RSSM, între 1-31 august în raionul Nisporeni (The materials were collecte in the folkloric expedition organized by the Institute of Language and Literature of the Academy of Sciences of MSSR between 1-31 August in Nisporeni district)
Specii folclorice : tales (poveşti), short stories (povestiri), anecdotes (anecdote)
Localitatea: Lozova (Străşeni; R. Moldova), Ciuciuleni (Hânceşti; R. Moldova)
Raionul: Nisporeni
Descrierea conținutului: Tales, short stories, anecdotes. Gathered in Lozova, Ciuciuleni villages, Nisporeni district. Creations: Poveste:1-4,7,12-16,19,22-23,26-40,42-45, Snoavă: 6,9-11,17-18,41, Povestire: 8,20, Anecdotă:21,24-25
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1968 by Savina M., Condrea A., Pacatos L., Putovanu S. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1968
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 88 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Vornicescu p., Lozovanu I., Năstasă I., Arsenii P., Carp N.
Cercetători culegători: Savina M., Condrea A., Pacatos L., Putovanu S.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL192
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL192_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 1-Aug-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul