Manuscrise | Materialele sînt culese în cadrul expediției folclorice, organizate de sectorul de folclor ILL al AȘ al RSSM, între 1-31 august în raionul Nisporeni (The materials were collecte in the folkloric expedition organized by the Institute of Language and Literature of the Academy of Sciences of MSSR between 1-31 August in Nisporeni district)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 193, Caiet 3
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материалеле сынт кулесе ын кадрул експедицией фолклориче, организате де секторул де фолклор ал ИЛЛ ал АШ дин РССМ, ынтре 1-31 аугуст ын районул Ниспорень
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materialele sînt culese în cadrul expediției folclorice, organizate de sectorul de folclor ILL al AȘ al RSSM, între 1-31 august în raionul Nisporeni (The materials were collecte in the folkloric expedition organized by the Institute of Language and Literature of the Academy of Sciences of MSSR between 1-31 August in Nisporeni district)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), riddles (ghicitori), lyric memories (amintiri; memorii lirice), rhythmic shouts (strigături), children's folklore (folclorul copiilor), proverbs (proverbe), ballads (balade)
Localitatea: Ciuciuleni (Hânceşti; R. Moldova)
Raionul: Nisporeni
Descrierea conținutului: Lyric songs, riddles, lyric memories, rhythmic shouts, children's folklore, proverbs, ballads. Gathered in Ciuciuleni village, Nisporeni district. Creations: Cântece: 1-28;35-65;69;74-77;168-169;175-181;203-204; 211;214-238;246-252;254-255, Amintiri: 29-34;78-167, Strigături: 66-68;70-73;198-202, Jocuri copilăreşti: 170-171;189-192, Ghicitori:172-174;182-187;193-196;205-210;212-213;239-245;253; Proverb: 188; Balade:197
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1968 by Savina M., Condrea A., Pacatos L., Putovanu S. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1968
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 95 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Paşcă Nicolaie Arsenii Vasilie Bescu Ioana Paiu Gheorghe Popescu Ecaterina Grosu Nicolaie Şvagher Zina Cociobanu vasile Paladii Vasile Tabacaru Sofia Arsenii Constantin Zubcu Vasile Tabacaru Nicolaie Grigoraş Ana Zubcu Maria Vrabei Ioana Crucirescu Nadejda Vrabie Ana Tăvălucă Valentina Rusu Elena Vrabie Olga Grigoraş Nadejda Arsenii Gheorghe Haralambie Vasile Chiriac Maria Poparcea Elena
Cercetători culegători: Savina M., Condrea A., Pacatos L., Putovanu S.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL193
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL193_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 18-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul