Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 194, Caiet 4
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: [Материалеле сынт кулесе ын кадрул експедицией фолклориче, организате де секторул де фолклор ал ИЛЛ ал АШ дин РССМ, ынтре 1-31 аугуст ын районул Ниспорень]
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : [Materialele sînt culese în cadrul expediției folclorice, organizate de sectorul de folclor ILL al AȘ al RSSM, între 1-31 august în raionul Nisporeni] (The materials were collecte in the folkloric expedition organized by the Institute of Language and Literature of the Academy of Sciences of MSSR between 1-31 August in Nisporeni district)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), children's folklore (folclorul copiilor), ballads (balade), riddles (ghicitori), lyric memories (amintiri; memorii lirice), rhythmic shouts (strigături)
Localitatea: Ciuciuleni (Hânceşti; R. Moldova), Marinici (Nisporeni; R. Moldova), Grozeşti (Nisporeni; R. Moldova)
Raionul: Nisporeni
Descrierea conținutului: Lyric songs, children's folklore, ballads, riddles, lyric memories, rhythmic shouts. Gathered in Ciuciuleni, Marinici, Grozeşti villages, Nisporeni district. Creations: Jocuri copilăreşti:1-10;84-90;96-102; Cântece:11-36;66-69;78-79;81-83;91-95;103-117;123-125;131-135;141-153;169;177;190-192;220-229; Amintiri:37-43;49-65;76-77;118-122;126-130;136-140;162-168;188-189; Strigături:44-48;70-75;154-161;170-176;178-187;210-212; Balade:80; Ghicitori: 193-209;213-219;
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1968 by Savina M., Condrea A., Pacatos L., Putovanu S. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1968
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 94 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ciobanu Raisa Chiriac Maria Arsenie Maria Cătană Ana Lupu Andrei Nuţa Petru Mironica Ecaterina Tulbur Ivan Vidraşcu Pavel Ciobanu Tatiana Veleşco Efdochia Vişteac Raisa Brodară Olga Beşliu Ana Eşanu Zina Horobceanu Vasile Nichifor Ivan Stratulat Ana Croitoru Vasile Croitoru Iulia Enachi Emilia Nichifor Maria Iovu Maria Eşanu Vera Şişcanu Agafia Izbaş Maria Ocară Maria Ciobanu Svetlana Vidraşcu Eleonora Ranga Vera Mărgineanu Ivan Luca Lida Manole Petru Rupeţ Ana Obreja Sava Croitoru Ivan Ignat Vasile
Cercetători culegători: Savina M., Condrea A., Pacatos L., Putovanu S.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL194
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL194_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 27-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul