Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 196, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале але екпедицией фолклориче дин аугуст 1968.
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale ale expediţiei folclorice din august 1968 (Materials of the folkloric expedition of 1968)
Specii folclorice : tales (poveşti), short stories (povestiri), anecdotes (anecdote)
Localitatea: Huzun (Străşeni; R. Moldova), Cioreşti (Nisporeni; R. Moldova), Vulcăneşti (Nisporeni; R. Moldova)
Raionul: Nisporeni
Descrierea conținutului: Tales, short stories, anecdotes. Gathered in Huzum, Ciorăști, Vălcănești. villages, Creations: Poveste 1-2, 4-6, 10-11, 13-16, 24-25, Snoavă: 3, 7-9,12,18-23, Anecdotă:17.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1968 by Adam E., Mandatii L., Cirimpei V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1968
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 92 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Bogdan Gh., Galbân V., Bogdan C., Mardari D., Adam V., Bâtcă S., Scripcaru A., Arapu N.
Cercetători culegători: Adam E., Mandatii L., Cirimpei V.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL196
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL196_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 16-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul