Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 198, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале але екпедицией фолклориче дин аугуст 1968.
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale ale expediţiei folclorice din august 1968 (Materials of the folkloric expedition of 1968)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), children's folklore (folclorul copiilor), riddles (ghicitori), lyric memories (amintiri; memorii lirice), short stories (povestiri), rhythmic shouts (strigături), dirges (bocete), New Year wishes (urături şi hăituri)
Localitatea: Micleuşeni (Străşeni; R. Moldova), Huzun (Străşeni; R. Moldova), Cioreşti (Nisporeni; R. Moldova), Vulcăneşti (Nisporeni; R. Moldova)
Raionul: Nisporeni
Descrierea conținutului: Lyric songs, children's folklore, riddles, lyric memories, short stories, rhythmic shouts, dirges, New Year wishes. Gathered in Miclăușeni, Huzum, Ciorăști , Vălcănești villages, Creations: Cântec. 1,3-5,11,27-28,31,37-40, 42,44-45,47,52,55,81,86,90-95,103-107,110-111,116,118 Folclorul copiilor:2, 6-8 ,12-14, 16, 20, 22, 21, 41, 47-49, 51, 57, 82-85, 87, 99-109,112,114,117, Ghicitori:10,15,19,211,23,25,32,35,43,46,50,53,58,97,101,108,113,Amintiri:17-18,29,33,59-80, Stigături:26,30,34,36,54,56,89,96,102, Snoavă: 88,100, Bocet:98, Urătură: 115.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1968 by Adam E., Mandatii L., Cirimpei V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1968
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 84 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Micleușanu V., Mihalache N., Vatavu V., Nistreanu I., Ciocănaru Gh., Bogdan C., Ticu M., Galben Vera; Bâtcă S., Adam S., Bosnea I.
Cercetători culegători: Adam E., Mandatii L., Cirimpei V.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL198
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL198_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 18-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul