Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 202, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ ын реж. Николаев, РСС Укр. (1969, 1-12 юние)
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică în reg. Nikolaev, RSS Ucr. (1969, 1-12 iunie) (Folkloric expedition in Nikolaev region, Ukr. SSR (1-12 June 1969))
Specii folclorice : customs (obiceiuri etnografice), New Year wishes (urături şi hăituri), ballads (balade), legends (legende), lyric songs (cântece lirice), carols (colinde)
Localitatea: Costineuca/Constantinovca (Arbuzinca; r. Nicolaev; Ucraina), Alexandreuca/Alexandrovca (Voznesensc; r. Nicolaev; Ucraina), Novogrigorievca (Voznesensc; r. Nicolaev; Ucraina), Racova (Voznesensc; r. Nicolaev; Ucraina), Şerbulouca/Serbulovka (Elaneţ; r. Nicolaev; Ucraina)
Raionul: Arbuzinca, Voznesensc, Elaneţ
Descrierea conținutului: Description of traditions, New Year wishes, ballads, legends, lyric songs, Carols. Gathered in Constantinovca, Alexandrovca, Novogrigorievca, Racova, Velicoserbulovka villages, Arbuzinca, Voznesensc, Elaneţ districts. Creations: Obiceiuri/Tradiţii:1;3;9-10;12;15-18;23;45;58-61;72-76;79-80;85, Hăitură: 13;53;71;83-84;87, Balade: 25;33;38;44;57; Legende:14;86, Cântece:4-7;19-21;24;26-32;34-36;39-43;46-49;56;88-90; Colinde:2;8;11;22;37;50-52;54-55;62-70;77-78;81-82;
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1969 by Băieşu N., Sabir I., Hâncu A. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1969
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 77 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Todosenco Simion Turcuman Galina Hâştimulii Stepanida Solomon Vasile Solomon Sofia Gnezdilova Efrosinea Bodiu Eudochia Covalenco Grafina Chivireanu Fenea Otrocuş Maria Arnadii Onisii Arcuşa Alexandra Cuţala Ivan Lisenco Toma Dudnic Gafia Hârjou Feodor Serbulova Eugenia Grosu Dementii Zagorodniuc Fedos Lachi Maria
Cercetători culegători: Băieşu N., Sabir I., Hâncu A.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL202
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL202_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 18-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul