Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 204, Caiet 4
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале дин сателе Кэрбуна ши Мэлэештий-Ной
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale din satele Cărbuna şi Mălăeştii Noi (Materials from Cărbuna and Mălăeştii Noii villages)
Specii folclorice : short stories (povestiri), tales (poveşti), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), lyric memories (amintiri; memorii lirice), jokes (glume), rhythmic shouts (strigături), carols (colinde), customs (obiceiuri etnografice)
Localitatea: Cărbuna (Ialoveni; R. Moldova), Mălăieştii-Noi (Criuleni; R. Moldova)
Raionul: Anenii Noi
Descrierea conținutului: Short stories, tales,wedding farewells/orations, lyric memories, jokes, rhythmic shouts, carols, descriptions of traditions. Gathered in Cărbuna, Mălăieștii-Noi villages, Anenii Noi district. Creations: Snoave: 1-2; 28, 63-64;74;82; Poveşti:3;33;35; Cântece:4-16;19-25;34-35;38-39;45;48-56;79-81; Iertăciune/Conăcărie:40-41; Amintiri:42-44;46-47; Conocărie:17; Glume:26-27;76-78; Strigături:3;36-37;57-62;75; Colinde:18;32; Obiceiuri/Tradiţii:29; Ghicitori:30-31;65-73;
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1969 by Pretula V., Toderoşcu A., Cirimpei V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1969
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 93 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Raţă Eftimie Pleşca Efim Poiana Parascovia Balan Mihail Dubenca Grigore Damaschin Parascovia Sinevici Pavel Coadă Pavel Răilean Galina Damaschin Raia Raţă Victor Băbână Ion Ciocoi Victor Ciocoi Andrei Pandelea Ion Ursu Andrei
Cercetători culegători: Pretula V., Toderoşcu A., Cirimpei V.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL204
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL204_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 27-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul