Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 208, Caiet 6
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ дин аугуст 1969 ын р-нул Анений-Ной
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică din august 1969 în r-nul Anenii-Noi (Folkloric expedition of August 1969 in Anenii-Noi district)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), ballads (balade), rhythmic shouts (strigături), lyric memories (amintiri; memorii lirice)
Localitatea: Teliţa (Anenii Noi; R. Moldova), Puhăceni (Anenii Noi; R. Moldova)
Raionul: Anenii Noi
Descrierea conținutului: Lyric songs, ballads, rhythmic shouts, lyric memories. Gathered in Teliţa, Puhoceni villages, Anenii-Noi district. Creations: Cântece:1-2;5-17;19;21-22;24-35;37-83;85-121;127-134;149-153; Balade:3-4;18;20;23;36;84; Strigături:122-126;135-142; Amintiri:143-148;
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1969 by Băieșu N., Cijic E., Chiorsac G. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1969
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 86 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Antoci Gheorghe Carabieru Iulita Ciutileu Elizabeta Scrob Nicolae Fulga Vasile Chelmenciuc Zinovii Frunză Alexei Neted Ana Bobrova Zinaida Rotaru Maria Frunză Parascovia Badaşcu Agafia Stratienco Solomonia Puşcaş Paulina Neted Alexei Cobuşteanu Svetlana Sârbu Irina Frunză Axenia Burca Valentina Cuciuc Parascovia Bălăţăl Maria Bâzgan Efimia Minjiu Maria Plămădeală Mihail Minjiu Liuba
Cercetători culegători: Băieșu N., Cijic E., Chiorsac G.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL208
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL208_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 11-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul