Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 209, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорико-етнографикэ а АШ дин РССМ (секторул де фолклористикэ) Анул 1969 (1-31 аугуст) районул Анений-Ной
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorico-etnografică a AŞ din RSSM (sectorul de folcloristică) Anul 1969 (1-31 august) raionul Anenii Noi (Folkloric-ethnographic expedition of A Sc of MSSR (Folklore Division). Year 1969 (1-31 August) in Anenii Noi district)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), lyric memories (amintiri; memorii lirice), customs (obiceiuri etnografice), legends (legende),children's folklore (folclorul copiilor), carols (colinde), jokes (glume), riddles (ghicitori), rhythmic shouts (strigături)
Localitatea: Budăi (Ialoveni; R. Moldova), Cigârleni (Ialoveni; R. Moldova)
Raionul: Anenii Noi
Descrierea conținutului: Lyric songs, nuptial orations/ farewells, lyric memories, description of traditions, legends,children' s folklore, carols, jokes, riddles, rhythmic shouts. Gathered in Cătunul Budei, Cigârleni villages, Anenii-Noi district. Creations: Cântece: 1-2;14-16;23-53;55-56;58-60;62-67;76;80-84;90-91;94-96;105-114;118-119;122-133;135-147;150-152;165-166;168-178; Conăcărie-Iertăciune:148-149; Amintiri:3-13;97-103;115-117;120-121; Tradiţii-Obiceiuri:71-75;77-78; Legende:104; Jocuri copilăreşti:17;89;153-154; Colinde:18;85-86;167; Glume:19; Ghicitori:20-22,68-70;79;87-88;92-93;134; Strigături:54;57;61;179;
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1969 by Hâncu A, Tutovan S., Ştefârţă T. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1969
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 94 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ignat Nadejda Rabcea Eugenia Zatic Vasile Biban Valentina Castraveţ Vera Ciobănică Ionica Cojocaru Sofia Cotorobai Elena Castraveţ Zinaida Stoian Maria Ignat Ştefan Pânzari Natalia Jumir Natalia Bivol Valentin Poeşa Vera Ungureanu Dumitru Bâcu Gheorghe Secu Gheorghe Lupaşcu Ana Pletosu Maria Bulgaru Maria Marchidan Anastasia Nicolae Agafia Clementi Nicolae Bumbu Parascovia Gurău Tatiana Munteanu Maria Poiată Eugenia Ignat Feodor Eşanu Vladimir Bezerdiuc Ion Nicolae Vladimir
Cercetători culegători: Hâncu A, Tutovan S., Ştefârţă T.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL209
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL209_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 19-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul