Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 210, Caiet 4
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорико-етнографикэ а АШ дин РССМ (секторул де фолклористикэ) Анул 1969 (1-31 аугуст) районул Анений-Ной
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorico-etnografică a AŞ din RSSM (sectorul de folcloristică) Anul 1969 (1-31 august) raionul Anenii Noi (Folkloric-ethnographic expedition of A Sc of MSSR (Folklore Division). Year 1969 (1-31 August) in Anenii Noi district)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), rhythmic shouts (strigături), dirges (bocete), carols (colinde), New Year wishes (urături şi hăituri), short stories (povestiri), disenchantments (descântece), customs (obiceiuri etnografice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), children's folklore (folclorul copiilor), legends (legende), riddles (ghicitori)
Localitatea: Gura-Bâcului (Anenii Noi; R. Moldova), Şerpeni (Anenii Noi; R. Moldova)
Raionul: Anenii Noi
Descrierea conținutului: Lyric songs, rhythmic shouts, dirges, carols, New Year wishes, short stories, disenchantments, description of tradition, nuptial orations, Children' s folklore, legends, riddles. Gathered in Gura-Bâcului, Șerpeni villages, Anenii-Noi district. Creations: Cântec: 1-4, 6, 9-11,13-14,17-19,23,26-33,35-36,38-43,46-52,54-58,63-64,70-72,74-75,79-85,88,96-97,99-107,111-114,116-120, Strigături:5,8,12,78,110, Bocet: 7, 26,90,109, Colindă: 15-16,21,86-87, Hăitură: 21,34, 44, 89, Snoavă: 22, Descântec: 25,53,91-95,98, Obicei:37,65-66, Conocărie:45, Folclorul copiilor: 59-62, 71,108, Legendă: 67, Ghicitoare: 68-69,73,115
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1969 by Hâncu A., Putovan S., Ștefârță T. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1969
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 94 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Buzâu E., Todică I.Sterlicenco A., Dimuchi F., Șipitca D., Osipov Șt., Todică V., Gâlcă I., Lapcuci M., Petcu S., Jicol M., Todică P., Ciobanu S.,
Cercetători culegători: Hâncu A., Putovan S., Ștefârță T.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL210
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL210_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 23-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul