Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 210, Caiet 5
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорико-етнографикэ а АШ дин РССМ (секторул де фолклористикэ) Анул 1969 (1-31 аугуст) районул Анений-Ной
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorico-etnografică a AŞ din RSSM (sectorul de folcloristică) Anul 1969 (1-31 august) raionul Anenii Noi (Folkloric-ethnographic expedition of A Sc of MSSR (Folklore Division). Year 1969 (1-31 August) in Anenii Noi district)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), lyric memories (amintiri; memorii lirice), customs (obiceiuri etnografice), rhythmic shouts (strigături), New Year wishes (urături şi hăituri), carols (colinde), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), disenchantments (descântece), dirges (bocete), riddles (ghicitori)
Localitatea: Şerpeni (Anenii Noi; R. Moldova), Cobusca-Nouă (Anenii Noi; R. Moldova)
Raionul: Anenii Noi
Descrierea conținutului: Lyric songs, lyric memories, description of tradition, rhythmic shouts, New Year wishes, carols, nuptial orations, disenchantments, dirges, riddles. Gathered in Șerpeni, Cobusca-Nouă villages, Anenii-Noi district. Creations: Cântec: 1-4, 6-8, 12, 14-15, 27-29, Aminitiri: 5, Obicei: 9-11,17, Strigături: 13, Urat 16, Colindă: 18-19, Conocărie 20, Descântec 21, Bocet: 22-23, 25, Ghicitoare: 24, 26
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1969 by Hâncu A., Putovan S., Ștefârță T. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1969
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 42 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Cerga P., Samson A., Maleca P., Bostan O., Surdu Ș., Lungu a., Șapteboi I.,
Cercetători culegători: Hâncu A., Putovan S., Ștefârță T.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL210
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL210_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 23-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul