Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 211, Caiet 7
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорико-етнографикэ а АШ дин РССМ (секторул де фолклористикэ) Анул 1969 (1-31 аугуст) районул Анений-Ной
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorico-etnografică a AŞ din RSSM (sectorul de folcloristică) Anul 1969 (1-31 august) raionul Anenii Noi (Folkloric-ethnographic expedition of A Sc of MSSR (Folklore Division). Year 1969 (1-31 August) in Anenii Noi district)
Specii folclorice : tales (poveşti), anecdotes (anecdote), short stories (povestiri)
Localitatea: Cobusca-Veche (Anenii Noi; R. Moldova), Gura-Bâcului (Anenii Noi; R. Moldova), Şerpeni (Anenii Noi; R. Moldova)
Raionul: Anenii Noi
Descrierea conținutului: Tales, anecdotes, short stories. Gathered in Cobusca-Veche, Gura Bâcului, Șerpeni villages, Anenii-Noi district. Creations: Poveste: 1-5,8-9,13-16,18,25,28, Anecdotă: 6,10-12, 26-27, 29, Snoavă: 7,17, 20-24,30.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1969 by Hâncu A., Putovan S., Ștefârță T. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1969
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 85 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Râbca M., Buboc M., Anghel A., Stratulat V., Mihalaș I., Neculaev G., Sârghi M., Ursu E.
Cercetători culegători: Hâncu A., Putovan S., Ștefârță T.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL211
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL211_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 16-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul