Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 214, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале дин експедиция фолклорико-етнографикэ, десфэшуратэ ын сате але районулуй Криулень, РСС Молдовеняскэ, ын луна аугуст, анул 1970
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale din expediţia folclorico-etrnografică desfăşurată în sate ale raionului Criuleni, RSS Moldovenească, în luna august, anul 1970 (Materials from the folkloric-ethnographic expedition undertaken in villages of Criuleni district, Moldovan SSR, in August 1970)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), proverbs (proverbe), sayings (zicători), riddles (ghicitori), lyric memories (amintiri; memorii lirice), rhythmic shouts (strigături), children's folklore (folclorul copiilor)
Localitatea: Mălăieşti (Criuleni; R. Moldova), Corjova (Criuleni; R. Moldova), Răculeşti (Criuleni; R. Moldova), Bălăşeşti (Criuleni; R. Moldova), Jevreni (Criuleni; R. Moldova)
Raionul: Criuleni
Descrierea conținutului: Lyric songs, proverbs, sayings, riddles, lyric memories, rhythmic shouts, children' s folklore. Gathered in Mălăieşti, Corjova, Răculeşti, Bălăşeşti, Jăvreni villages, Criuleni district. Creations: Cântece:1;22-23;28-31;36;41-47;50-51;54-60;64-65;67;70-79;82-83; Proverbe-Zicători:2-8;32-33;35;52-53;61-63;66; Ghicitori:9-13;24-27;34;38-40;80-81; Amintiri:48-49; Strigături: 14-15;19-21;37;68-69; Jocuri copilăreşti:16-18;
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1970 by Cirimpei V., Ruduc T. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1970
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 70 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Păslari EcaterinaCotoman IvanBărbăcari EfrosineaBărbăcari OlgaCarp AlexandruBogatu IacobMălai VasileCoreţchi DariaMăntăluţă EvdovhiaCotoman NataliaMinciună EvdochiaMălai VeraGâlcă ValentinaMălai IacobTeiciuc PetruOrbu NadejdaBurgu VasileSimeniuc Gheorgh
Cercetători culegători: Cirimpei V., Ruduc T
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL214
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL214_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 3-Aug-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul