Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 214, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале дин експедиция фолклорико-етнографикэ, десфэшуратэ ын сате але районулуй Криулень, РСС Молдовеняскэ, ын луна аугуст 1970
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale din expediţia folclorico-etrnografică desfăşurată în sate ale raionului Criuleni, RSS Moldovenească, în luna august 1970 (Materials from the folkloric-ethnographic expedition undertaken in villages of Criuleni district, Moldovan SSR, in August 1970)
Specii folclorice : carols (colinde), New Year wishes (urături şi hăituri), customs (obiceiuri etnografice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni)
Localitatea: Mălăieşti (Criuleni; R. Moldova), Corjova (Criuleni; R. Moldova), Răculeşti (Criuleni; R. Moldova), Jevreni (Criuleni; R. Moldova), Ciopleni (Criuleni; R. Moldova)
Raionul: Criuleni
Descrierea conținutului: Carols, New Year wishes, traditions, nuptial orations. Gathered in Mălăieşti, Corjova, Răculeşti, Jăvreni, Ciopleni villages, Criuleni district. Creations: Colinde:1;4;13;17-21; Hăitură:2-3;22; Obiceiuri-Tradiţii:5-9;14-16;24;26-27; Conocărie:10-12; 23;25
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1970 by Cirimpei V., Ruduc T. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1970
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 73 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Mihail Ion Pâslari Ecaterina Temciuc Maria Cotoman Natalia Mălai Iacob Burciu Vasile Măntăluţă Evdochia Gâlcă Valentina Sclifor Mihail Bogatu Iacob Ţanga Sofia Medelean Vladimir
Cercetători culegători: Cirimpei V., Ruduc T
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL214
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL214_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 3-Aug-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul