Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 215, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: [Материале дин експедиция фолклорико-етнографикэ, десфэшуратэ ын сате але районулуй Криулень, РСС Молдовеняскэ, ын луна аугуст 1970]. Проза популарэ
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : [Materiale din expediţia folclorico-etrnografică desfăşurată în sate ale raionului Criuleni, RSS Moldovenească, în luna august 1970] Proza populară (Materials from the folkloric-ethnographic expedition undertaken in villages of Criuleni district, Moldovan SSR, in August 1970. Folk prose)
Specii folclorice : legends (legende), tales (poveşti), short stories (povestiri), jokes (glume)
Localitatea: Răculeşti (Criuleni; R. Moldova), Bălăşeşti (Criuleni; R. Moldova), Jevreni (Criuleni; R. Moldova), Ciopleni (Criuleni; R. Moldova), Hruşova (Criuleni; R. Moldova)
Raionul: Criuleni
Descrierea conținutului: Legends, tales, short stories, jokes. Gathered in Răculeşti, Bălăşeşti, Jăvreni, Ciopleni, Gruşevo villages, Criuleni district. Creations: Legende:1;8;38;40-41;43-44;48; Poveşti:2-7;25;39;42; Snoave:9-24;26-37;45-46; Glume:47;
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1970 by Cirimpei V., Ruduc T. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1970
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 85 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Burgu Vasile Şmenco Ana Gâlcă Timiana Coreţchi Daria Bogatu Iacob Carp Alaxandru Ţanga Ion Ciobanu Simion Medelean Vladimir Ţanga Sofia
Cercetători culegători: Cirimpei V., Ruduc T
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL215
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL215_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 23-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul