Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 219, Caiet 4
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: [Експедициа фолклорикэ а секторулуй де фолклористикэ ал Секцией де етнографие ши история артелор а АШ дин РССМ. Луна май 1970. Реж. Одеса]
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : [Expediţia folclorică a sectorului de folcloristică al secţiei de etnografie şi istoria artelor a AŞ din RSSM. Luna mai 1970. Regiunea Odesa.] (Folkloric expedition of the Folklore Division of the Main Division of Ethnography and History of Arts of A Sc of MSSR. May 1970. Odesa region)
Specii folclorice : legends (legende), customs (obiceiuri etnografice), carols (colinde), New Year wishes (urături şi hăituri), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni)
Localitatea: Pocrovca-Nouă/Nova Pokrovka (Ismail; r. Odesa; Ucraina), Hagi-Curda/Camâşovca (Ismail; r. Odesa; Ucraina), Furmanca/Furmanovca (Chilia; r. Odesa; Ucraina)
Raionul: Odesa
Descrierea conținutului: Legends, traditions, carols, New Year wishes, nuptial orations. Gathered in Novo-Pocrovca, Camâșovca, Furmanovca villages, Odesa region. Creations: Legendă: 1-3, Obicei: 4-15, Cântec: 16-28, Colindă: 34,36-37,39, Urătură: 29-33, Conocărie: 34-38
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1970 by Botezatu G., Hâncu A. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collecti
Ordinea: The creations were arranged in the order the ethnographer met the informants.
Datarea materialului: 1970
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 88 files. Not typical format. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Radu I., Slujenco A., Martânov M., Ciorișa A., Tostogan V.,
Cercetători culegători: Botezatu G., Hâncu A.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL219
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL219_NBK004
Data de creare a copiilor principale: 1-Aug-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul