Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 220, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале фолклориче колектате де Гр. Ботезату. 1-12 юние 1970
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale folclorice culese de Gr. Botezatu, 1-12 iunie 1970 (Folkloric materials collected by Gr. Botezatu, 1-12 June 1970)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), customs (obiceiuri etnografice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), New Year wishes (urături şi hăituri), tales (poveşti), short stories (povestiri), legends (legende)
Localitatea: Lâsaia Gora (Pervomaisc; r. Nicolaev; Ucraina), Siniuhin-Brod (Pervomaisc; r. Nicolaev; Ucraina), Dobreanca (Olşanca; r. Kirovograd; Ucraina), Şerbani (Voznesensc; r. Nicolaev; Ucraina), Perelita/Perelioti (Balta; r. Odesa; Ucraina)
Raionul: Pervomaisc, Voznesensc, Balta
Descrierea conținutului: Lyric songs, traditions, weddings orations, New Year wishes, tales, short stories, legends. Gathered in Lâsaia Gora, Siniuşin Brod, Pervomaisc district, Dobreanca, Şerbani villages, Voznesensc districts, Perelita, Balta district. Creations: Cântece:1-3;5-7;21-25;47-48;50;52;69;74;84;86-87; Tradiţii-Obiceiuri: 4;10;12-20;28;30-39;42;45-46;53;55;57;66;68;70;72-73;77-78;85; Conocărie:40;65;71; Hăitură:8;43;51;54,67;76; Colinde:9;11;26;49; Poveşti:27;29;56;58-63;75;79-83;88-89; Snoave:64; Legende:44;
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1970 by Botezatu G. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1970
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 89 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Puşco Elizabeta Dulgheru Dunea Dinu Grigorii Dinu Vasile Raducan Daria Babici Valentin Nichitin Grigorii Iliaşenco Pelaghe Sârbu Nicolae Şerşel Feodor Solomon Sergiu Babici Ivan Comarniţa Ana Cibotaru Ivan Ursu Ivan Barcari Pavel Raducan Paraschiva
Cercetători culegători: Botezatu G.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL220
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL220_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 3-Aug-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul