Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 221, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Лирикэ ши алте спечий версификате. Р-нул Криулень 1970 аугуст
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Lirică şi alte specii versificate. R-nul Criuleni 1970 august (Lyric and other versified species. Criuleni district 1970 August)
Specii folclorice : New Year wishes (urături şi hăituri), carols (colinde), tales (poveşti), customs (obiceiuri etnografice), lyric songs (cântece lirice), disenchantments (descântece), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), lyric memories (amintiri; memorii lirice), rhythmic shouts (strigături)
Localitatea: Dubăsarii Vechi (Criuleni; R. Moldova)
Raionul: Criuleni
Descrierea conținutului: New Year wishes, carols, tales, traditions, lyric songs, disenchantments, nuptial orations, lyric memories, rhythmic shouts. Gathered in Dubăsarii-Vechi village, Criuleni district. Creations: Povestire: 1, Urătură: 2-3,71, Colindă:4-6, 33,77-79, Poveste: 7, Obicei:8, Cântec: 9-15, 17-32, 36-40,43, 45-52, 54-70, 72-76,80, 83-86; Descântec. 16,41-42,81-82, Conocărie: 34-35, Amintiri: 44, Strigături: 53.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1970 by Ciobanu I, Croitoru A. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1970
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 87 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Chetrușca A., Cuciuc M., Vasilița I., Ojog E., Musteață P., Bounegru E., Bohot P., Dascălu A., Evdochi P.,
Cercetători culegători: Ciobanu I, Croitoru A.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL221
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL221_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 31-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul