Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 221, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Лирикэ ши алте спечий версификате
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Lirică şi alte specii versificatet (Lyric and other versified speciest)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), disenchantments (descântece), carols (colinde), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), New Year wishes (urături şi hăituri), riddles (ghicitori), dirges (bocete), lyric memories (amintiri; memorii lirice)
Localitatea: Ustia (Dubăsari; R. Moldova), Măşcăuţi (Criuleni; R. Moldova)
Raionul: Criuleni
Descrierea conținutului: Lyric songs, disenchantments, carols, nuptial orations, New Year wishes, riddles, dirges, lyric memories. Gathered in Ustia, Mășcăuți villages, Criuleni district. Creations: Cântec: 1, 5-12, 16-18,25-32, 34-35, 37-38, 47-55, 62-66, 69, 72, 74-90, Descântec: 2-3, 13-115, 39-40, 56-60, Colindă: 4, 33, Conocărie: 19-23,67, 68, Urătură: 24, 36, Ghicitori: 61, Bocet: 73, Amintiri: 91
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1970 by Ciobanu I, Croitoru A. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1970
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 87 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Sudelea M., Ciobanu A., Platon E., Celan M., Vasâlachi G., Gâdilică T., Struci V., Varzari V., Zgarbor I., Canțâr V., Cibotari N.,
Cercetători culegători: Ciobanu I, Croitoru A.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL221
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL221_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 31-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul