Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 223, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Pайонул Кэлэрашь. Експедиция фолклорикэ анул 1971, аугуст.
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Raionul Călăraşi. Expediţia folclorică anul 1971, august (Călăraşi district. Folkloric expedition year 1971, August)
Specii folclorice : New Year wishes (urături şi hăituri), tales (poveşti), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), lyric songs (cântece lirice), proverbs (proverbe), sayings (zicători), customs (obiceiuri etnografice), children's folklore (folclorul copiilor), lyric memories (amintiri; memorii lirice), short stories (povestiri)
Localitatea: Vorniceni (Străşeni; R. Moldova), Temeleuţi (Călăraşi; R. Moldova)
Raionul: Călărași
Descrierea conținutului: New Year wishes, tales, nuptial orations, lyric songs, proverbs, sayings, traditions, children's folklore, lyric memories, short stories. Gathered in Vorniceni, Temeleuţi villages, Călărași district. Creations: Urătură:1; 7, 14; Poveşti:2; Conocărie:3-4;13;15; Cântece:5;10-12;16;89-163;201-208; Proverbe-Zicători:6; Obiceiuri-Tradiţii:8; Jocuri copilăreşti:9; Amintiri:17-88;164-200; Snoave:209;
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1971 by Ciobanu I., Moraru S., Ungureanu L. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1970
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 92 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Luţa Gheorghe Luchian Vasile Luşean Natalia Tugunaru Alexandru Budu Vera Opevsc Olga Curicaru Liuba Tugunaru Dumitru Olevschi Eugen
Cercetători culegători: Ciobanu I., Moraru S., Ungureanu L
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL223
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL223_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 31-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul