Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 227, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а АШ дин РССМ. Районул Кэлэрашь, 1-31 аугуст 1971.
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a A Şt din RSSM. Raionul Călăraşi, 1-31august 1971. (The folkloric expedition of the A Sc of MSSR. Călăraşi district, 1-31 August 1971.)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), customs (obiceiuri etnografice), children's folklore (folclorul copiilor), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), carols (colinde), New Year wishes (urături şi hăituri), riddles (ghicitori)
Localitatea: Dereneu (Călăraşi; R. Moldova), Ţibirica (Călăraşi; R. Moldova), Meleşeni (Călăraşi; R. Moldova), Răciula (Călăraşi; R. Moldova), Parcani (Călăraşi; R. Moldova)
Raionul: Călărași
Descrierea conținutului: Lyric songs, customs, children's folklore, nuptial orations, carols, New Year wishes, riddles. Gathered in Dereneu, Ţibirica, Meleşeni, Răciula, Parcani villages, Călărași district. Creations: Cântece:1;22-23;98;107;115-120;131;142;147-149;168; Obiceiuri-Tradiţii:2-5;9-13;26;35-48;56-77;79-97;99-100;103-106;108-112;132-140;143-144;165-167; Jocuri copilăreşti:6-8;49-55;101-102;121-124;126-129;145-146;150-151;154-164; Conocărie-Iertăciune:14-15;18;20-34;125; Colinde:16-17;19;24-25;78;141; Urături:21;113-114;130; Ghicitori:152-153;
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1971 by Junghietu E., Știrbu S., Iachim I. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1971
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 107 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Gurbere Gavrilă Chitoroagă Ana Braga Petru Plot Serafim Raţă Larisa Scurtu Maria Scurtu Ion Ticu Antonia Dacenco Ana Caradje Nicolae Stratan Maria Teleşcu Ecaterina Munteanu Iura Timircan Ion Ciupercă Petru Cumenco Constantin Gorciag Natalia Măriuţă Tatiana Guzic Vasile Postuh Maria Stratan Foma Moscalu Profim Măriuţă Maria Răilean Vasile Corcodel Varvara Druţă Ana Pleşcu Marina Harea Profir Volintir Vera Darie Anastasia Dercaci Dionis Gurschi Grigorii Scurtu Varvara Alexa Emilia Gurschi Ecaterina Znacovan Gheorghe Luca Ion Znacovan Lida Znacovan Maria Strătan Ana Luca Ioachim
Cercetători culegători: Junghietu E., Știrbu S., Iachim I.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL227
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL227_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 1-Aug-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul