Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 231, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале фолклориче кулесе ын сателе р-нулуй Кэлэрашь. 1-31 аугуст 1971
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale folclorice culese în satele raionului Călăraşi (Folkloric materials gathered in villages from Călăraşi district. 1-31 august 1971)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), lyric memories (amintiri; memorii lirice), children's folklore (folclorul copiilor), customs (obiceiuri etnografice), tales (poveşti), rhythmic shouts (strigături), riddles (ghicitori), carols (colinde), proverbs (proverbe)
Localitatea: Pârjolteni (Călăraşi; R. Moldova)
Raionul: Călărași
Descrierea conținutului: Lyric songs, nuptial orations, lyric memories, children's folklore, customs, tales, rhythmic shouts, riddles, carols, proverbs. Gathered in Pârjolteni village, Călărași district. Creations: Cântece:1-8;27-32;34;44;105;109-110;112;116; Conocărie-Iertăciune:99;103-104; Amintiri:9; Jocuri copilăreşti:10-17;35-41;45-47;55-63;76-80;83;113-115;135; Tradiţii-Obiceiuri:18-26; 43;48-49;64;98;100-102;106-107;117-118; Poveşti:33; Strigături:42;119-122;133-134; Ghicitori:50-53;65-75;81-82;84-97;124-132; Colinde:54;111;123; Proverbe:108;
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1971 by Botezatu G., Botezatu L., Tolstenco E. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1971
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 84 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Bădia Ileana Moraru Sofia Iunaş Iulia Stoica Nadejda Popovici Irina Coşer Ivan Matvei Ana Tănase Gheorghe Beşelea Feodora Coşer Tatiana Zaharia Nicolae Beşleagă Mihai Coşer Emilia Mălai Ivan Badia Eudochia Coşer Vasile Iocam Maria Badia Constantin Chicu Eudochia
Cercetători culegători: Botezatu G., Botezatu L., Tolstenco E.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL231
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL231_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 7-Aug-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul