Manuscrise | Expediţia folclorică a sectorului de folcloristică al Secţiei de etnografie şi istoria artelor a A Şt din RSSM.1-31august 1971. R-nul Călăraşi (The folkloric expedition of the Folkloric Division of the Main Division of Ethnography and History of Arts of the A Sc of MSSR. 1-31 August 1971. Călăraşi district)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 236, Caiet f.n.
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а секторулуй де фолклористикэ ал секцией де етнографие ши историа артелор а АШ дин РССМ. 1-31аугуст 1971. р-нул Кэлэрашь
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a sectorului de folcloristică al Secţiei de etnografie şi istoria artelor a A Şt din RSSM.1-31august 1971. R-nul Călăraşi (The folkloric expedition of the Folkloric Division of the Main Division of Ethnography and History of Arts of the A Sc of MSSR. 1-31 August 1971. Călăraşi district)
Specii folclorice : tales (poveşti), customs (obiceiuri etnografice)
Localitatea: Pârjolteni (Călăraşi; R. Moldova)
Raionul: Călărași
Descrierea conținutului: Tales, customs. Gathered in Pârjolteni village, Călărași district. Creations:Poveşti:1-8;11-13; Tradiţii-Obiceiuri:9-10;14-24;
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1971 by Botezatu G. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1971
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 96 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Coşeru Onicim Arapu Anastasia Ala Gheorghe Roşca Meftodii
Cercetători culegători: Botezatu G.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL236
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL236_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 7-Aug-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul