Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 238, Caiet f.n.
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ дин анул 1971 ын реж. Чернэуць
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică din anul 1971 în reg. Cernăuţi (The folkloric expedition of 1971 in Cernăuţi reg.)
Specii folclorice : tales (poveşti), lyric songs (cântece lirice), lyric memories (amintiri; memorii lirice)
Localitatea: Dinăuţi (Noua Suliţă; r. Cernăuţi; Ucraina), Răchitna (Noua Suliţă; r. Cernăuţi; Ucraina), Mălineşti (Noua Suliţă; r. Cernăuţi; Ucraina)
Raionul: Cernăuţi
Descrierea conținutului: Tales, lyric songs, lyric memories. Gathered in Dinăuţi, Răchitna, Mălineşti villages, Cernăuţi region. Creations: Poveşti:1-2; Cântece:3-57;63-68; Amintiri:58-62.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1971 by Ciobanu I., Băieşu N. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1971
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 41 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Botnariuc Liubovi Botnariuc Lidia Işraţi Nina Popov Proşar Işraţi Zinaida Gogoman Liza Pâslaru Ana Dântu Vera Ilic Vasilisa
Cercetători culegători: Ciobanu I., Băieşu N.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL238
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL238_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 7-Aug-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul