Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 240, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а секторулуй де фолклористикэ ал секцией де етнографие ши историа артелор а АШ дин РССМ. 3-14 юние 1971. Режиуня Чернэуц' РССУ
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a sectorului de folcloristică al Secţiei de etnografie şi istoria artelor a A Şt din RSSM.3-14 iunie 1971. Regiunea Cernăuţi RSSU (The folkloric expedition of the Folkloric Division of the Main Division of Ethnography and History of Arts of the A Sc of MSSR. 3-14 June 1971, Cernăuţi region Ukr. SSR)
Specii folclorice : customs (obiceiuri etnografice), tales (poveşti), short stories (povestiri), lyric songs (cântece lirice), rhythmic shouts (strigături), carols (colinde)
Localitatea: Colencăuţi (Hotin; r. Cernăuţi; Ucraina), Dinăuţi (Noua Suliţă; r. Cernăuţi; Ucraina)
Raionul: Novoselița
Descrierea conținutului: Customs, tales, short stories, lyric songs, rhythmic shouts, carols. Gathered in Colencăuți, Dinăuți villages, Novoselița district. Creations: Obicei: 1-6, 17,19-21,44-45, Poveste:7, 34, Povestire: 8-9,24-31,35-39,41-42, Cântec:18, 40, Conocărie:22-23, 33, Strigătură:32, Colindă: 43
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1971 by Botezatu G., Hâncu A. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1971
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 94 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Țâbuleac I., Lazîr V., Frăsineac V., Ciuhrii V., Pascari M.
Cercetători culegători: Botezatu G., Hâncu A.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL240
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL240_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 7-Aug-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul