Manuscrise | Expediţia folclorică a sectorului de folcloristică al Secţiei de etnografie şi istoria artelor a A Şt din RSSM.3-14 iunie 1971. Regiunea Cernăuţi RSSU (The folkloric expedition of the Folkloric Division of the Main Division of Ethnography and History of Arts of the A Sc of MSSR. 3-14 June 1971, Cernăuţi region Ukr. SSR)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 241, Caiet 5
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а секторулуй де фолклористикэ ал секцией де етнографие ши историа артелор а АШ дин РССМ. 3-14 юние 1971. Режиуня Чернэуц' РССУ
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a sectorului de folcloristică al Secţiei de etnografie şi istoria artelor a A Şt din RSSM.3-14 iunie 1971. Regiunea Cernăuţi RSSU (The folkloric expedition of the Folkloric Division of the Main Division of Ethnography and History of Arts of the A Sc of MSSR. 3-14 June 1971, Cernăuţi region Ukr. SSR)
Specii folclorice : short stories (povestiri), customs (obiceiuri etnografice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni)
Localitatea: Dinăuţi (Noua Suliţă; r. Cernăuţi; Ucraina)
Raionul: Novoselița
Descrierea conținutului: Short stories, customs, nuptial orations. Gathered in Dinăuți village, Novoselița district. Creations: Povestire:1-5, Conocărie:6, Obicei:7
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1971 by Botezatu G., Hâncu A. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1971
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 96 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Pascari M.
Cercetători culegători: Botezatu G., Hâncu A.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL241
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL241_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 8-Aug-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul