Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 242, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Тексте фолклориче ынрежистрате ынтре 1-12 юние 1972, ын р-нул Суворов дин РССМ де Е.В. Жунгиету
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Texte folclorice înregistrate între 1-12 iunie 1972, în r-nul Suvorov din RSSM de E.V. Junghietu (Folkloric texts collected between 1-12 June 1972, in Suvorov district of MSSR by E.V. Junghietu)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), customs (obiceiuri etnografice), carols (colinde), legends (legende), short stories (povestiri)
Localitatea: Palanca (Ştefan Vodă; R. Moldova), Tudora (Ştefan Vodă; R. Moldova), Purcari (Ştefan Vodă; R. Moldova), Cioburciu (Ştefan Vodă; R. Moldova), Crocmaz (Ştefan Vodă; R. Moldova)
Raionul: Suvorov
Descrierea conținutului: Lyric songs, customs, Carols, legends, short stories. Gathered in Gathered in Palanca, Tudorova, Purcari, Cioburciu, Corcmaz villages, Suvorov district. Creations: Colindă: 1-7, Legende: 8-16, Obiceiuri: 17-98, Cântece: 99-110, Povestiri: 111-126
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1972 by Junghietu E. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1972
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 358 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Informants from Suvorov district
Cercetători culegători: Junghietu E.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL242
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL242_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 8-Aug-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul