Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 243, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале дин експедиция фолклорикэ а АШ а РССМ десфэшуратэ ын сате але районулуи Стрэшень ын аугуст 1972
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale din expediţia folclorică a A Şt a RSSM desfăşurată în sate ale raionului Străşeni în august 1972 (Materials from the folkloric expedition of A Sc of MSSR undertaken in villages of Străşeni district in August 1972)
Specii folclorice : New Year wishes (urături şi hăituri), children's folklore (folclorul copiilor), carols (colinde), legends (legende), customs (obiceiuri etnografice), riddles (ghicitori), tales (poveşti), superstitions (superstiţii), short stories (povestiri), sayings (zicători), proverbs (proverbe), lyric songs (cântece lirice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), drinking wishes (toasturi)
Localitatea: Voinova (Străşeni; R. Moldova), Chirianca (Străşeni; R. Moldova), Negreşti (Străşeni; R. Moldova), Cojuşna (Străşeni; R. Moldova), Drăsliceni (Criuleni; R. Moldova), Mileştii Mici (Ialoveni; R. Moldova)
Raionul: Strășeni
Descrierea conținutului: New Year wishes, children's folklore, carols, legends, customs, traditions, riddles, tales, superstitions, short stories, sayings, proverbe, lyric songs, nuptial orations/farewells, toasts (247 ethno-folkloric units, listed at ff. 294-295, at the end of the notebook). Gathered in Voinovo, Chirianca, Negreşti, Cojuşna, Drasliceni, Mileştii Mici villages, Străşeni district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1972 by Cirimpei V., Botezatu G., Bratco A. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators went through villages and met the informants.
Datarea materialului: 1972
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 295 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Informants from Strășeni district (55 informants from 6 villages; extended list at the end of the volume - ff. 288-294)
Cercetători culegători: Cirimpei, V.A., Botezatu, G.P., Bratco, A.N.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL243
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL243_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 30-Oct-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul