Manuscrise | Expediţia folclorică a AŞ din RSSM pe anul 1972. Secţia de etnografie şi artologie (sectorul de folcloristică). Raioanele: Comrat, Cimişlia. (The folkloric expedition of the A Sc of MSSR of the year 1972. The Main Division of ethnography and artology (the folkloric Division). Districts: Comrat, Cimişlia)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 245, Caiet 3
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а АШ дин РССМ пе анул 1972. Секция де етнографие ши артоложие (секторул де фолклористикэ). Райоанеле: Комрат Чимишлия
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a AŞ din RSSM pe anul 1972. Secţia de etnografie şi artologie (sectorul de folcloristică). Raioanele: Comrat, Cimişlia. (The folkloric expedition of the A Sc of MSSR of the year 1972. The Main Division of ethnography and artology (the folkloric Division). Districts: Comrat, Cimişlia)
Specii folclorice : war songs (cântece de război), satirical songs (cântece satirice), sorrow songs (cântece de jale), customs (obiceiuri etnografice)
Localitatea: Başcalia (Basarabeasca; R. Moldova)
Raionul: Comrat
Descrierea conținutului: War songs, satyric songs, sorrow songs, customs. Gathered in Bașcalia village, Comrat district. Other notes of a distinct nature taken by the investigators.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1972 by Botezatu Gh., Hâncu A. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1972
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 21 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Tarlev, M., Tarlev, E.,
Cercetători culegători: Botezatu G., Hâncu A.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL245
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL245_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 8-Aug-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul