Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 246, Caiet 3
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ дин луна аугуст 1972 ьн районул Стрэшень
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică din luna august 1972 în raionul Străşeni (The folkloric expedition of August 1972 to Străşeni district)
Specii folclorice : tales (poveşti), short stories (povestiri), legends (legende), anecdotes (anecdote), photos (fotografii)
Localitatea: Oneşti (Străşeni; R. Moldova), Ţigăneşti (Străşeni; R. Moldova), Zubreşti (Străşeni; R. Moldova), Scoreni (Străşeni; R. Moldova), Hulboaca (Chişinău; R. Moldova)
Raionul: Strășeni
Descrierea conținutului: Tales, short stories, legends, anecdotes, photos. Gathered in Onești, Țigănești, Zubrești, Scoreni, Hulboaca villages, Strășeni district. Creations: Poveşti: 1,39,78,86,89; Snoave: 2,3,40-41,60-61,68; Legende: 4-10,12-21,43-44,47,52-55,79; Povestiri: 11,45-46; Anecdote: 22-38,42,48-51,63-67,69-77,80-85,87-88,90-91; Photos: 92,93.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1972 by Băieșu N., Tolstenco E., Ionaș I. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1972
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 90 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Cotelea N., Botea C., Zgureanu E., Mistreț A.,Bogdan D., Filimon A., Manole V., Sârbu P., Bârsa M., Staver N., Buruiană P.
Cercetători culegători: Băieșu N., Tolstenco E., Ionaș I.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL246
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL246_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 8-Aug-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul