Manuscrise | Expediţia folclorică a sectorului de folcloristică al Secţiei de etnografie şi istoria artelor a A Şt a RSSM. 1-31 august 1973. (Folcloric expedition of the Folkloric Division of the Main Division of Ethnography and History of Arts of the A Sc of MSSR. 1-31 August 1973)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 251, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедициа фолклорикэ а секторулуй де фолклористикэ ал Секцией де етнографие ши история артелор а АШ дин РССМ. 1-31 аугуст 1973
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a sectorului de folcloristică al Secţiei de etnografie şi istoria artelor a A Şt a RSSM. 1-31 august 1973. (Folcloric expedition of the Folkloric Division of the Main Division of Ethnography and History of Arts of the A Sc of MSSR. 1-31 August 1973)
Specii folclorice : carols (colinde), New Year wishes (urături şi hăituri), ballads (balade), customs (obiceiuri etnografice), riddles (ghicitori), children's folklore (folclorul copiilor)
Localitatea: Goian (Dubăsari; R. Moldova), Doibani (Dubăsari; R. Moldova), Coşniţa (Dubăsari; R. Moldova), Taşlâc (Grigoriopol; R. Moldova), Butor (Grigoriopol; R. Moldova), Speia (Grigoriopol; R. Moldova)
Raionul: Dubăsari, Grigoriopol
Descrierea conținutului: Carols, New Year wishes, ballads, customs, riddles, children's folklore. Gathered in Goian, Doibani, Coşniţa villages, Dubăsari district, Taşlâc, Butor, Speia villages, Grigoriopol district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1973 by Botezatu G., Gancea I., Filip Iu. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1973
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 80 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Nicul M., Munteanu A., Malai A., Malai C., Procopova F., Bronici C., Dimitriev M., Zabolotnîi V., Ababii S., Marohovschi Iu., Baca V., Şleantea V., Badaşcu M., Zaporojan T., Eftodieva M.
Cercetători culegători: Botezatu, G.G.,, Gancea I.V., Filip, Iu.I.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL251
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL251_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 31-Oct-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul