Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 252, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а анулуй 1973 1-31 аугуст
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a anului 1973 1-31 august (Folkloric expedition of year 1973, 1-31 August)
Specii folclorice : carols (colinde), New Year wishes (urături şi hăituri), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), Chiraleisa (liturgical formula), magical formulas (formule magice), dirges (bocete), disenchantments (descântece), ethnographic stories (povestiri etnografice)
Localitatea: Cocieri (Dubăsari; R. Moldova), Molovata (Dubăsari; R. Moldova), Pohrebea (Dubăsari; R. Moldova), Doroţcaia (Dubăsari; R. Moldova)
Raionul: Dubăsari
Descrierea conținutului: Carols, New Year wishes, nuptial orations, liturgical formulas, ritualic formulas, dirges, disenchantments, ethnographic data (not numberes). The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Cucieri, Malovata, Pohrebea, Doroţcaia villages, Dubăsari district. Creations: Colindă: 1,3-5,8,14,17,20,25,30,33,41-43,45,47,50,52,54,55; Pluguşorul:56; Formule: 18,19,21,23,29; Chiraleisa: 7,10,22,49; Descântec: 26-28,34-40,51,53,57; Bocet: 16,24,31,32; Hăitură: 9,15,44,48; Conocărie: 2, Oraţie de Anul Nou: 6.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1973 by Hâncu, A., Moraru, P., Tonofa, V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1973
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 97 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic, Latin
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Hodorogea, Efimia, Gavril, Sava, Ioviţă, Simion, Basiul Agripina, Basiul Anton, Chiriac Ştefanida, Gâlcă, Leonid Gazea, Ana, Paţcan, Jana, Osipova, Maria, Nahulova, Vera, Pavaloc, Panatia, Ilievici, Alexei, Ilievici, Vladimir, Datlâi, Marfa, Osipova, Zinovia, Dicusar, Alexandra, Polevor, Varvara, Cojuhari, A., Dicusar Teodora, Berdan, Stepan, Taran, Ana
Cercetători culegători: Hâncu, Andrei, Moraru, Paulina, Tonofa, Valentina
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL252
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL252_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 31-Oct-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul