Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 253, Caiet 3-b
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а анулуй 1973 1-31 аугуст
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a anului 1973 1-31 august (Folkloric expedition of year 1973, 1-31 August)
Specii folclorice : tales (poveşti)
Localitatea: Teia (Grigoriopol; R. Moldova)
Raionul: Grigoriopol
Descrierea conținutului: Tale. Gathered in Teia village, Grigoriopol district. The notebook was bound erroneously upside down, before the other notebooks of the volume. Continuation from the previous notebook of this volume (the third notebook, as they were bound). Some remarks concerning the general folkloric characteristics of the villages investigated are drawn, ff. 11-18. The list of creations found in volumes 252 and 253 is appended here, f. 19.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1973 by Hâncu, A., Moraru, P., Tonofa, V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1973
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 20 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Nichitovschi M.
Cercetători culegători: Hâncu, Andrei, Moraru, Paulina, Tonofa, Valentina
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL253
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL253_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 1-Nov-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul