Manuscrise | [Expediţia folclorică a sectorului de folcloristică al Secţiei de etnografie şi istoria artelor a A Şt a RSSM. 1-31 august 1973]. Cântece populare (Folcloric expedition of the Folkloric Division of the Main Division of Ethnography and History of Arts of the A Sc of MSSR. 1-31 August 1973. Folkloric songs)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 254, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: [Експедициа фолклорикэ а секторулуй де фолклористикэ ал Секцией де етнографие ши история артелор а АШ дин РССМ. 1-31 аугуст 1973]. Кунтече популаре
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : [Expediţia folclorică a sectorului de folcloristică al Secţiei de etnografie şi istoria artelor a A Şt a RSSM. 1-31 august 1973]. Cântece populare (Folcloric expedition of the Folkloric Division of the Main Division of Ethnography and History of Arts of the A Sc of MSSR. 1-31 August 1973. Folkloric songs)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), war songs (cântece de război), lyric memories (amintiri; memorii lirice), folklorized romances (romanţe folclorizate), rhythmic shouts (strigături), love songs (cântece de dragoste)
Localitatea: Taşlâc (Grigoriopol; R. Moldova), Speia (Grigoriopol; R. Moldova)
Raionul: Grigoriopol
Descrierea conținutului: Continuation from the previous notebook of the volume. Lyric songs, war songs, lyric memories, folklorized romances, rhythmic shouts, love songs. Gathered in Taşlâc, Speia villages, Grigoriopol district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1973 by Botezatu G., Gancea I., Filip Iu. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1973
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 94 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Popov A., Galovca N., Manoilova N.
Cercetători culegători: Botezatu, G.G.,, Gancea I.V., Filip, Iu.I.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL254
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL254_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 1-Nov-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul