Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 255, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а анулуй 1973 1-31 аугуст
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a anului 1973 1-31 august (Folkloric expedition of year 1973, 1-31 August)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), ballads (balade), riddles (ghicitori), proverbs (proverbe), sayings (zicători), disenchantments (descântece), folklorized romances (romanţe folclorizate), rhythmic shouts (strigături), lyric memories (amintiri; memorii lirice), lullabies (cântece de leagăn)
Localitatea: Cocieri (Dubăsari; R. Moldova), Molovata (Dubăsari; R. Moldova), Pohrebea (Dubăsari; R. Moldova), Doroţcaia (Dubăsari; R. Moldova)
Raionul: Dubăsari
Descrierea conținutului: Lyric songs, ballads, riddles, proverbs, sayings, disenchantments, folklorized romances, rhythmic shouts, lyric memories, lullabies. Gathered in Cucieri, Malovata, Pohrebea, Doroţcaia villages, Dubăsari district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1973 by Hâncu, A., Moraru, P., Tonofa, V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1973
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 89 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Nour G., Doga E., Sova G., Sova L., Ursu D., Şveţ V:, Basiul A., Basiul A., Ghizea I., Criviţcaia A., Iaviţa S., Criviţcaia M., Sârbu E., Isacova Iu., Chiriac S., Gâlcă L., Verean L., Patrânsal E., Miţul E., Alexeev G., Oprea N., Gazea A., Ivanenco V., Sacov N., Lisnic H., Osipova M., Naculova V., Ranuda F., Ilievici V., Tanasenco A., Niţulan N., Baltean T., Cântăbine A., Osipova Z., Sârbul V., Groza A., Ivanova A., Gociman V., Taran A., Dicusar F., Berzan S., Taran A., Cucimarenco E.,
Cercetători culegători: Hâncu, Andrei, Moraru, Paulina, Tonofa, Valentina
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL255
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL255_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 1-Nov-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul