Manuscrise | 1974 Texte folclorice, culese de E.V. Junghietu în s. Văratic, r-nul Râşcani (Folkloric texts gathered by E.V. Junghietu in Văratic village, Râşcani district)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 265, Caiet f.n.
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: 1974 Тексте фолклориче, кулесе де Е.В. Жунгиету ын с. Вэратик, р-нул Рышкань.
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : 1974 Texte folclorice, culese de E.V. Junghietu în s. Văratic, r-nul Râşcani (Folkloric texts gathered by E.V. Junghietu in Văratic village, Râşcani district)
Specii folclorice : love songs (cântece de dragoste), sorrow songs (cântece de jale), children's folklore (folclorul copiilor), soldiers' songs (cântece de cătănie), joke songs (cântece de glumă), nuptial songs (cântece de nuntă), lyric songs (cântece lirice), drinking songs (cântece de pahar), folk theatre (teatru popular), legends (legende), proverbs (proverbe), anecdotes (anecdote), disenchantments (descântece), customs (obiceiuri etnografice), humorous songs (cântece umoristice), ballads (balade), magical formulas (formule magice), riddles (ghicitori), New Year wishes (urături şi hăituri)
Localitatea: Văratic (Râşcani; R. Moldova)
Raionul: Râşcani
Descrierea conținutului: The comprehensive list and index of creations for this notebook are appended at the end, ff. 71-72. Love songs, sorrow songs, children's folklore, soldiers' songs, joke songs, wedding songs, lyric songs, drinking songs, folk theatre, legends, proverbs, anecdotes, disenchantments, customs, humorous songs, ballads, magical formulas, riddles, New Year wishes. Gathered in Văratic village, Râşcani district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1974 by Junghietu E. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1974
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 72 files. Not typical format (14.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Şalaru A., Bradu V., Sfătuţ A., Potângă E., Velişcă A., Ciobanu M., Chetraru P., Ţărugi V., Toma M., Tărâţă L., Ciobanu E., Gribincea E., Apostu L., Şalaru T., Şalaru A., Motilică I., Benea E., Ciobanu A., Albină V., Mutilică T., Untu L., Şalaru F., Neniţă V., Găluşcă I., Babuc G., Pelin S.,
Cercetători culegători: Junghietu E.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL265
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL265_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 2-Nov-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul