Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 265, Caiet f.n.
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Тексте фолклориче ынрежистрате ын р-неле: Кахул, Лазовск ши Резина РССМ ын юние-септембрие 1974, де Е.В. Жунгиету
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Texte folclorice înregistrate în r-nele: Cahul, Lazovsc şi Rezina RSSM în iunie-septembrie 1974, de E.V. Junghietu (Folkloric texts registered in Cahul, Lazovsc and Rezina districts, in June-September 1974, by E.V. Junghietu)
Specii folclorice : legends (legende), proverbs (proverbe), love songs (cântece de dragoste), short stories (povestiri), tales (poveşti), carols (colinde)
Localitatea: Tătăreşti (Străşeni; R. Moldova), Cărpineni (Hânceşti; R. Moldova), Drăgăneşti (Sângerei; R. Moldova)
Raionul: Cahul, Cotovsc, Lazovsc
Descrierea conținutului: Legends, proverbs, love songs, short stories, tales, carols. Gathered in Tătăreşti village, Cahul district and from informants born in Cărpineni village, Cotovsc district and Drăgăneşti village, Lazovsc district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1974 by Junghietu E. and Cirimpei V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1974
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 42 files. Not typical format (14.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Prepeliţă C., Feraru A., Anghel F., Cirimpei A.
Cercetători culegători: Junghietu E., Cirimpei V.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL265
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL265_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 2-Nov-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul