Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 266, Caiet 3
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ дин аугуст 1974
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică din august 1974 (Folkloric expedition of August 1974)
Specii folclorice : tales (poveşti), short stories (povestiri), love songs (cântece de dragoste), humorous songs (cântece umoristice), sorrow songs (cântece de jale), war songs (cântece de război), ballads (balade), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), nuptial songs (cântece de nuntă), longing songs (cântece de dor), New Year wishes (urături şi hăituri), shepherd songs (cântece păstoreşti), doina (doină)
Localitatea: Tigheci (Leova; R. Moldova), Caracui (Hânceşti; R. Moldova)
Raionul: Leova
Descrierea conținutului: Tales, short stories, love songs, humorous songs, sorrow songs, war songs, ballads, wedding orations, wedding songs, longing songs, New Year wishes, shepherd songs, doina. Gathered in Tigheci and Caracui villages, Leova district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1974 by Ciobanu I., Buruiană I., Chitorogă E. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1974
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 66 files. Not typical format (14.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Botezatu F., Paşnic C., Guţu M., Arpintin M., Condur A., Buzulac T., Arpintin C., Manole G., Moroz N., Strelciuc I., Neagu I., Butucel T., Butucel F.
Cercetători culegători: Ciobanu I., Buruiană I., Chitorogă E.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL266
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL266_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 6-Dec-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul