Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 268, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция - аугуст 1974. Районул Леова
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia - august 1974. Raionul Leova (Expedition - august 1974. Leova district)
Specii folclorice : New Year wishes (urături şi hăituri), beliefs (credinţe populare), enchantments (incantaţii), lyric memories (amintiri; memorii lirice), lyric letters (scrisori lirice), wordplays (jocuri de cuvinte), rhythmic shouts (strigături), disenchantments (descântece), customs (obiceiuri etnografice), war songs (cântece de război), love songs (cântece de dragoste), joke songs (cântece de glumă), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), humorous songs (cântece umoristice), dirges (bocete), sorrow songs (cântece de jale), ballads (balade)
Localitatea: Tomai (Leova; R. Moldova)
Raionul: Leova
Descrierea conținutului: New Year wishes, beliefs, magical incantations, lyric memories, lyric letters, wordplays, rhythmic shouts, disenchantments, customs, war songs, love songs, joke songs, wedding orations, humorous songs, dirges, sorrow songs, ballads. Gathered in Tomai village, Leova district. Continuation to the next notebook of this volume.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1974 by Moraru S., Mihalache L., Lungu M. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1974
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 98 files. Not typical format (14.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Pitucă T., Cătană I., Cătană M., Demid P., Neculce O., Grâştiovivi I., Gavriliţă A., Gavriliţă E., Vioară I., Codreanu A., Căpraru V., Smochină I., Ropot A., Varniţă G., Varniţă C., Gonţa E.,
Cercetători culegători: Moraru S., Mihalache L., Lungu M.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL268
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL268_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 6-Dec-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul