Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 269, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: [No title]
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : [No title]
Specii folclorice : love songs (cântece de dragoste), longing songs (cântece de dor), lyric memories (amintiri; memorii lirice), ballads (balade), nuptial songs (cântece de nuntă), enchantments (incantaţii), lyric letters (scrisori lirice), riddles (ghicitori)
Localitatea: Cupcui (Leova; R. Moldova)
Raionul: Leova
Descrierea conținutului: Love songs, longing songs, lyric memories, ballads, wedding songs, magical incantations, lyric letters, riddles. Gathered in Copcui village, Leova district. At the end of the notebook are appended the following lists for volumes 278 and 279: list of investigated settlements - f. 131; list of informants - ff. 132-134; list and index of folkloric species - ff. 135-138.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1974 by Moraru S., Mihalache L., Lungu M. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1974
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 47 files. Not typical format (14.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Şăinanu I., Michidan I., Lupu E., Rebenco E., Braharu T.
Cercetători culegători: Moraru S., Mihalache L., Lungu M.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL269
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL269_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 4-Feb-2019
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul